fbpx

Ích Chi

BT-IC01

Khi Dòng Dòng hỏi nhau làm sao để xử lí những mảnh bạt vụn nhỏ nhắn còn sót lại ở xưởng một cách khéo léo nhất, chị em nhà Chi ra đời!

Trọng lượng

Kích thước

Giá

Số lượng

Size