fbpx
Freeship mọi đơn hàng

Hào Môn

BT-TIP01

Khi Dòng Dòng hỏi nhau làm sao để xử lí những mảnh bạt vụn nhỏ nhắn còn sót lại ở xưởng một cách khéo léo nhất, anh em Hào Môn ra đời!

Trọng lượng

Kích thước

Giá

Số lượng

Size