fbpx
Free delivery for purchases from 600,000VND. Please use FREESHIP code

Tri Fun Fact

TR_FF

Túi Tri tái chế từ backdrop sự kiện "Luộc Tôm Thành Túi" của Dòng Dòng, nay đã được "luộc" thành công!   Tri đựng vật dụng vệ sinh cá nhân, có khả năng "xoạc ngang" 180 độ khi mở ra để mỗi cuộc tìm kiếm đồ đạc trở nên dễ dàng hơn.

Weight

Dimensions

Price

Quantity

Similar items