fbpx
Free delivery for purchases from 600,000VND. Please use FREESHIP code

Lam Lũ

VI_LL

Lam Lũ - Vừa liên tưởng đến màu ví xanh như trời, vừa gợi nhắc đến việc chăm chỉ siêng năng để có ngày tiền vô như lũ

Weight

Dimensions

Price

Quantity