fbpx
Freeship mọi đơn hàng

Xăng Đan

BT-XAP03

Khi Dòng Dòng hỏi nhau làm sao để xử lí những mảnh bạt vụn nhỏ nhắn còn sót lại ở xưởng một cách khéo léo nhất, anh em Xăng Đan ra đời!

Trọng lượng

Kích thước

Giá

Số lượng

Size